Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

K O M U N I K A T 
DYŻURY W Z
AKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

Wszystkich użytkowników prosimy o rozwagę, zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w okresie zimowym podczas poruszania się drogami publicznymi.  Przypominamy, że działania zimowego utrzymania dróg nie likwidują całkowicie następstw warunków zimowych na drogach, a jedynie łagodzą ich skutki.

W okresie zimowym PZD pełni całodobowe telefoniczne dyżury koordynacyjne pod nr telefonu:

662 114 205  Pan Andrzej Chojecki 
535 419 209  Pan Adam Kowalczyk  

Nadzór sprawuje z-ca dyrektora PZD
662 114 202  Pan  Bogdan Sarapata 

W godzinach urzędowania PZD  również tel. 14  612 82 06

 

Całodobowy kontakt telefoniczny do wykonawców Zimowego Utrzymania Dróg pełniących dyżury dyspozytorskie:

 

 – 601 159 545 - P. Jan Piwowarczyk  (Spółdz. Kółek Rolniczych w Drwini, tel.12 281 70 16) utrzymanie terenu gm. Drwinia  i cz. terenu gm. Bochnia  (Rejon I)

 – 698 624 208 - Pan Kazimierz Styrna (TRANSBET  Borek 303, tel.14 612 98 39)   utrzymanie terenu gm. Bochnia i cz. terenu gm. Rzezawa  (Rejon II)

 – 601 159 599 - Pan Ryszard Birkowski  (R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa, Zawada 86,tel.685 61 18)  - utrzymanie cz. terenu gm. Bochnia, cz. terenu gm. Rzezawa  (Rejon III)

 604 289 484 - Pan Józef Łagosz.(BUD DRÓUsługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398,  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Nowy Wiśnicz i  cz. terenu gm. Lipnica Murowana (Rejon IV)  

 604 289 484 - Pan Józef Łagosz.(BUD DRÓUsługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398.  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Żegocina i cz. terenu gm. Lipnica Murowana  (Rejon V)

602 719 878 - Pan Tomasz Nowak  (Firma Handlowo-Usługowa „Nowak”, Kamionna 128, tel.613 71 89  - utrzymanie cz. terenu gm. Żegocina, cz. terenu gm. Trzciana i cz. terenu gm.  Łapanów( Rejon VI)

 604 289 484- - Pan Józef Łagosz.(BUD DRÓUsługi Budowy i  Modernizacji  Dróg  Łagosz  sp.j.  Przyborów 398,  tel. 14 685 33 90) – utrzymanie cz. terenu gm. Łapanów(Rejon VII)  

 601 159 599 Pan Ryszard Birkowski  (R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa, Zawada 86,tel.685 61 18)  - utrzymanie cz. terenu gm. Łapanów, cz. terenu gm.Bochnia i cz. terenu gm. Nowy Wiśnicz (Rejon VIII)

– 500 091 524 -  P. Rafał Włodarz (Bocheńskie Zakłady Usług Komunalnych, ul. Kazimierza Wlk.tel. 14 611 80 19, 14 612 20 36)  - utrzymanie terenu gm. miasta Bochnia (Rejon IX)

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy