Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz zaprasza do składania ofert na Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe gruntów położonych w obrębie Krzeczów, gmina Rzezawa” realizowanym w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 - Formularz OFERTA

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy