Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Przebudowa łuku na ul. Floris od poniedziałku

 

Już 16.maja 2016 rusza rozbudowa drogi powiatowej Poręba Spytkowska-Bochnia(ul. Brzeźnicka, ul. Floris). Całkowitej modernizacji ulegnie łuk na ul. Floris. W tym dniu wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu.

 

 

Roboty odbywać się będą przy całkowitym zajęciu obu pasów jezdni. Zakres prac obejmuje rozbudowę drogi, przebudowę chodników dla pieszych i modernizację oraz budowę zjazdów. Powstanie mur oporowy, przebudowana będzie sieć energetyczna i teletechniczna, a także wodociągowa. Wartość robót zgodnie z umową to ponad 660 tys. zł.

Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa użytkowników tej drogi tym bardziej, że to miejsce od lat jest zaliczane do jednych z najbardziej niebezpiecznych –mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Z uwagi na charakter prac zakłada się całkowite wyłączenie jezdni na odcinku ok. 80m. Ponadto ul. Floris za skrzyżowaniem z łącznikiem do ul. Konfederatów Barskich oraz ul. Brzeźnicka za skrzyżowaniem z ul. Św. Jana zostaną zamknięte z udostępnioną możliwością przejazdu dla mieszkańców. Czasowo zlikwidowany zostanie także przystanek na ul. Brzeźnickiej. Termin realizacji inwestycji to sierpień 2016 r.

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy