Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Rozpoczyna się remont mostu w Rajbrocie

W związku z odbudową mostu w miejscowości Rajbrot informujemy o zamknięciu fragmentu drogi powiatowej Lipnica Murowana -Żegocina  od  dnia  15.07.2016  do dnia 31.10.2016  i wprowadzenie objazdu zamkniętego odcinka drogi. Objazd będzie prowadzony drogą powiatową Muchówka –Porąbka Iwkowska (1447K) i fragmentem drogi wojewódzkiej Wieliczka- Tymowa (DW966).W Rajbrocie powstanie nowy most i przebudowany zostanie istniejący układ komunikacyjny co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego jak i samochodowego
– mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

W ramach prac wykonany zostanie nowy obiekt, przebudowane zostaną dojazdy, wybudowany chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica. Remont obejmuję także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudowę przydrożnych rowów .

Koszt prowadzonych prac to prawie 900 tys. zł, inwestycja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy