Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Będzie remont mostu w Królówce

Prawie 760 tys. zł dofinansowania otrzymał Zarząd Powiatu w Bochni z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na realizację zadania pn.”Rozbiórka istniejącego mostu p JNI 30004955 i budowa nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa-Leszczyna w m. Królówka. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadania.

Pierwotnie otrzymane dofinansowanie dotyczyło budowy mostu w Rajbrocie, jednak inwestycja ta ( Rajbrot przyp. red) otrzymała również dofinansowanie z MSWiA w ramach programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zarząd Powiatu w Bochni wystąpił do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o możliwość przesunięcia otrzymanych środków na inne zadanie- budowę mostu w Królówce.Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź, nasza propozycja została zaakceptowana, tym samym już niebawem zaczniemy budowę mostu w Królówce- mówi Józef Mroczek, Wicestarosta.

Istniejący most w Królówce jest w złym stanie technicznym, posiada uszkodzenia spowodowane długim czasem eksploatacji obiektu, a także zastosowaniem materiałów o jakości i trwałości odbiegających od dzisiejszych wymagań. Prace na obiekcie powinny rozpocząć  się w trzecim  kwartale br.

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy