Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Ponad 2,5 miliona złotych dla powiatu na inwestycje drogowe

Samorząd Powiatu Bocheńskiego podpisał z samorządem Województwa Małopolskiego umowę na dwa projekty pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Starosta Bocheński wspólnie z wicestarostą i skarbnikiem powiatu podpisali umowę z dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich dotyczącą wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

W przypadku projektu  pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana -Żegocina” całkowity koszt wynosi  3 265 687,56 zł. przy czym 2 035 206,00 zł. to dofinansowanie, natomiast  1 230 481,56 zł. to wkład własny powiatu bocheńskiego.

Zakres zadania obejmował będzie rozbudowę i przebudowę ponad 5 km odcinka drogi powiatowej Lipnica Murowana - Żegocina, powstanie również chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontują także znaki drogowe z oświetleniem LED i bariery drogowe i mostowe, przebudują 7 przepustów i wykonają zatoki autobusowe z peronem przystankowym – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina” to drugi z projektów na który powiat bocheński otrzymał prawie pół miliona zł. dofinansowania , a całkowita wartość to prawie 800 tys zł., pozostała kwota to wkład powiatu.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów na długości prawie 1,5 km. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi czy przebudowę przepustu i zatoki oraz rozbiórkę istniejących elementów i konstrukcji drogowych – mówi Józef Mroczek wicestarosta.

Obie inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2017 roku. 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy