Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

ikona - sprawozdanie tekst1 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

flagaPROWlogosmall

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina”

mająca na celu

Poprawa parametrów technicznych drogi powiatowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

operacja typu

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów na długości 1,33 km polegającej na poszerzeniu jezdni do 6 m wraz              z obustronnymi poboczami do szerokości 1 m, przebudowie skrzyżowań                  z drogami gminnymi, przebudowie zatoki autobusowej, przebudowie                          i zabezpieczeniu istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją.

Całkowita wartość projektu wynosi :997 038,00 zł

z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 481 161,00 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.

„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana – Żegocina”

mająca na celu

Poprawa parametrów technicznych drogi powiatowej

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

operacja typu

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Zakres zadania obejmuję rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Lipnica Murowana – Żegocina na długości 5,9 km polegającą na przebudowie skrzyżowań z drogami gminnymi, budowie ciągów pieszych, budowie zatoki autobusowej, przebudowie przepustów, konserwacji rowów i utwardzeniu poboczy.

Całkowita wartość projektu wynosi  4 987 699,20 zł

z czego kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to: 2 035 206,00

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

FDS

FDS

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy