Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Powiat ustabilizował osuwisko w Trzcianie

 

Ponad 1,2 milion złotych pochłonęło zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska, zakończyła się ważna dla mieszkańców Trzciany inwestycja.

 

 

 

 

Inwestycja zrealizowana została dzięki pozyskanym przez Powiat Bocheński środkom  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Trzciana – Łąkta Górna w miejscowości Trzciana” w wysokości ponad 900 tyś zł.

 

Zakres robót obejmował stabilizację osuwiska w obrębie drogi powiatowej polegającą na wykonaniu konstrukcji oporowej, zamontowane zostały pale wiercone z mikropalami kotwiącymi zwieńczone oczepem żelbetowym. Powstał dren francuski, rów jak również wymieniono grunt w korpusie drogi oraz na skarpie. Na skarpie wykonano także  opaskę w postaci narzutu z głazów.

 

Przebudowie uległa nawierzchnia drogowa, powstał chodnik jak również pobocza. Zmodernizowano zjazdy i drogi dojazdowe, powstały również nowe studzienki a istniejące zostały przebudowane.

 

Teren Powiatu Bocheńskiego jest narażony na pojawianie się osuwisk.  Mamy kilka istniejących, niestety pojawiają się co jakiś czas nowe. W styczniu będziemy składać kolejne wnioski na zabezpieczenie osuwisk  i  przygotowanie dokumentacji – mówi starosta Ludwik Węgrzyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy