Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Uroczyście otwarto most w Rajbrocie

Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wraz ze starostą bocheńskim Ludwikiem Węgrzynem i wicestarostą Józefem Mroczkiem uroczyście otwarli nowy most w Rajbrocie. 

 

 

W uroczystości wzięli również udział : wójt Gminy Lipnica Murowana, radni powiatowi oraz przedstawiciele samorządu gminnego, przedstawiciele policji oraz mieszkańcy Rajbrotu.

 

Realizacja inwestycji polegała na zastąpieniu starej drewnianej kładki nowym stalowo – betonowym obiektem inżynierskim, przebudowie drogi powiatowej wraz z dojazdami i montażem elementów bezpieczeństwa ruchu. Powstał również chodnik po prawej stronie, kanalizacja deszczowa wraz z wykonaniem wylotu do rzeki Uszwica.  Remont obejmował także przebudowę skarp koryta rzeki Uszwica wraz z umocnieniem oraz przebudową przydrożnych rowów .

 

To już kolejna duża inwestycja której modernizację udało się zakończyć  w tym roku na terenie naszego powiatu, niedawno oddaliśmy do użytku zabezpieczone i ustabilizowane osuwisko, most w Nieszkowicach Wielkich a ku końcowi są prace na moście w Królówce. Wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Powiatu w sferze infrastruktury drogowej mają na celu nie tylko podniesienie poziomu jakości dróg i mostów ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i samochodowego.

 

Inwestycja była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 650 tysięcy złotych a całość prac pochłonęła prawie 900 tysięcy złotych.

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy