Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

nowe to pzd

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy i Łazach

W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę z wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 K Poręba Spytkowska - Bochnia w miejscowości Brzeźnica oraz drogi powiatowej nr 2087 K Rzezawa-Brzeźnica w miejscowości Łazy”. 

 

Zadanie którego wartość wyniesie ponad 3,5 milina złotych dotyczy rozbudowy dwóch odcinków dróg powiatowych położonych w Brzeźnicy i Łazach.

 

W Brzeźnicy drogowcy  wybudują chodnik o długości 662 m, który zostanie połączony z dotychczasowym i przebudują drogę na długości 633 m. Umocnione zostaną pobocza oraz  rowy głębokimi korytkami żelbetowymi. Przebudowana zostanie droga - poszerzeniu ulegnie jezdnia, ułożony zostanie ściek przykrawężnikowy , po prawej stronie drogi zostanie przebudowana jezdnia pasem szerokości 1,5m, a na trasie istniejącego rowu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i chodnik. Inwestycja rozpoczyna się w okolicach Kościoła.

 

Drugi odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest w miejscowości Łazy na długości  651m. Rozbudowa tego odcinka drogi polegać będzie na budowie chodnika dla pieszych o długości 694m. Na przedmiotowym odcinku objętym budową chodnika projekt zakłada wykonanie poszerzenia pasa  jezdni drogi do szerokości 3 m . Rozbudowie ulegnie również skrzyżowanie tej drogi z drogą gminną oraz przebudują nawierzchnie. Z uwagi na ukształtowanie terenu powstanie także mur oporowy zabezpieczający tereny przyległe oraz inwestycję, drogowcy wykonają również odwodnienie drogi. Na modernizowanym odcinku zlokalizowane są 4 przystanki autobusowe. W wyniku realizacji inwestycji 3 przystanki zostaną wyposażone w perony.  Łącznie na 6 przystankach zlokalizowanych na obu odcinkach, po rozbudowie 4 będą wyposażone w perony.

 

Odcinek drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia, stanowi jedną z ważniejszych połączeń drogowych na obszarze powiatu bocheńskiego. Trasa  ta  łączy się bezpośrednio z  drogą krajową Kraków-Muszynka oraz drogą powiatową Rzezawa-Brzeźnica. Dlatego też modernizowany odcinek drogi stanowi bardzo istotny element komunikacyjny nie tylko dla ruchu lokalnego, lecz także dla ruchu tranzytowego – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

 

Droga ta łączy się także pośrednio z drogą krajową Zgorzelec-Korczowa, będącą bezpłatną trasą alternatywną dla autostrady A4 oraz z drogą wojewódzką Zielona - Bochnia – Limanowa.  W razie ewentualnego wypadku lub innego źródła zaburzającego ruch na drodze krajowej droga  ta stanowi jedną z ważniejszych alternatyw dojazdu do wschodniej części województwa małopolskiego.

 

To już druga inwestycja drogowa w przeciągu tego miesiąca, na którą udało pozyskać się dofinansowanie. Na początku kwietnia podpisaliśmy umowę na modernizację drogi w miejscowości Pogwizdów i Zawada - mówił Józef Mroczek wicestarosta.

 

Inwestycja jest możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 1 788 983,00 zł, pozostała kwota stanowi udział Powiatu Bocheńskiego o wartości wynoszącej 1 037 611,15 zł,  współudział Gminy Bochnia wynoszący  374 139,21 zł i Gminy Rzezawa o wartości  377 233,92 zł.  Całkowita wartość to  3 577 967,28 zł.

 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji, którą realizować będzie Zakład Robót Inżynieryjno - Budowalnych Augustyn Anioł ze Starego Wiśnicza przypada na koniec października.

 

 

 

 

 

 

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy