Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

nowe to pzd

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Uwaga!!! Droga w Drwini zamknięta w związku z budową mostu

 W związku z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia wykonawca robót informuje że od 23.08.2017 r zostanie całkowicie zamknięta droga zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

 

 

Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu 15.12.2017 r

Przypomnijmy:

Prawie 1,7 miliona złotych otrzymał Powiat Bocheński dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu w Drwini.

Inwestycja obejmie  rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, żelbetowej. W miejscu rozebranego mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy  o nośności 40ton o konstrukcji niosącej belkowej sprężonej monolitycznej.

Nawierzchnia jezdni na nowym moście zostanie poszerzona i będzie wynosić 6m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszym, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną.

W trakcie robót przebudowane zostaną  sieci teletechniczna i gazowa, nastąpi przebudowa dróg dojazdowych oraz umocnienie koryta rzeki Drwinka.

 

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy