Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Uwaga!!! Droga w Drwini zamknięta w związku z budową mostu

 W związku z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Ispina – Bieńkowice w miejscowości Drwinia wykonawca robót informuje że od 23.08.2017 r zostanie całkowicie zamknięta droga zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

 

 

Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu 15.12.2017 r

Przypomnijmy:

Prawie 1,7 miliona złotych otrzymał Powiat Bocheński dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu w Drwini.

Inwestycja obejmie  rozbiórkę istniejącego mostu o konstrukcji jednoprzęsłowej, żelbetowej. W miejscu rozebranego mostu zostanie wykonany nowy obiekt mostowy  o nośności 40ton o konstrukcji niosącej belkowej sprężonej monolitycznej.

Nawierzchnia jezdni na nowym moście zostanie poszerzona i będzie wynosić 6m. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej, w tym pieszym, na nowym obiekcie zaprojektowano chodnik oddzielony od jezdni opaską bezpieczeństwa z barierą energochłonną.

W trakcie robót przebudowane zostaną  sieci teletechniczna i gazowa, nastąpi przebudowa dróg dojazdowych oraz umocnienie koryta rzeki Drwinka.

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy