Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Powiat Bocheński z dofinansowaniem na odbudowę mostu w Chrostowej

Powiat Bocheński otrzymał prawie 540 tysięcy złotych dofinansowania na rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Uszew - Nowy Wiśnicz – Niezanowice w miejscowości Chrostowa.

 

 

Przedmiotem inwestycji będzie rozbiórka istniejącego mostu w miejsce którego powstanie nowy przepust o długości 11mb na fundamencie betonowym ze ściankami czołowymi żelbetowymi. Zadanie obejmować będzie regulacje potoku na długości 64mb na wlocie i 34 mb na wylocie z przepustu wraz z umocnieniem dna i skarp koszami siatkowo kamiennymi oraz umocnienie rowów. W ramach zadania zostaną wykonane obustronne chodniki o szerokości 2 m w rejonie przepustu. Na dojazdach do przepustu zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 300mb.

Przyznane środki pochodzą z rezerwy subwencji ogólnej.

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy