Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

Kolejna promesa dla powiatu bocheńskiego

Powiat Bocheński otrzymał 210 tysięcy złotych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na wykonanie dwóch dokumentacji projektowych na zabezpieczenie osuwisk.

 

 

Otrzymane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo budowalnej w ramach:

 

„Zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów w miejscowości Kierlikówka” oraz „Zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Nowy Wiśnicz – Chronów w miejscowości Łomna”.

 

 

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy