Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

0001 

Kanały technologiczne

Kanały technologiczne

Zimowe utrzymanie dróg

Prognoza pogody

 

Komunikat w sprawie transmisji on-line z sesji otwarcia ofert w dniu 3 kwietnia 2020 roku

Dotyczy postępowań przetargowych na niżej wymienione zadania pn.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieprześnia i Zawada”.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. Podzamcze, ul. Zamkowa, ul. Olchawska) – Nieznanowice wraz z budową chodnika w miejscowości Nieszkowice Wielkie”.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Stary Wiśnicz”.

 

 W zaistniałej sytuacji wprowadzonego stanu epidemii w Polsce informujemy, że sesja otwarcia ofert dla postępowań przetargowych na w/w zadania nastąpi poprzez transmisję on-line.

W związku z powyższym transmisja rozpocznie się w dniu 3 kwietnia 2020 roku, odpowiednio w kolejności w/w postępowań o godzinie: 8:30, 8:45 oraz 9:00.

Możliwość oglądania transmisji sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod poniższym linkiem:

 https://pzdbochnia.aztv.pl/ 

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji stanu epidemii w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy