Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu
Jednostka wykonuje zadania w zakresie planowania, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych.
Wykonuje obowiązki oraz zadania zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3) pełnienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg,
7) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,
8) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: sekretariat@pzd.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 610 84 81
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni, ul. Limanowska 11, 32-700 Nowy Wiśnicz
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.