Deklaracja dostępności

https://bip.malopolska.pl/pzdwbochni,a,1747294,deklaracja-dostepnosci-cyfrowej-dla-strony-podmiotowej-wwwpzdbochniapl.html

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej www.pzd.bochnia.pl


Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.pzd.bochnia.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 612 82 06
Fax: +48 14 610 84 81
E-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pl
Adres korespondencyjny: ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz
Data publikacji strony internetowej: 2011-12-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30
Strona podmiotowa www.pzd.bochnia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1. zamieszczone na stronie podmiotowej www.pzd.bochnia.pl publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości
2. zamieszczone na stronie podmiotowej www.pzd.bochnia.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na
charakter informacji publicznej)
3. brak struktury nagłówków w artykułach
4. brak funkcji podwyższonego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
5. brak możliwości powiększenia wielkości liter na stronie
6. brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
7. brak alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych
8. brak mapy strony.

Ułatwienia na stronie podmiotowej www.pzd.bochnia.pl
Strona podmiotowa www.pzd.bochnia.pl posiada następujące ułatwienia:
focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: P. Dorota Matlęga
e-mail:dostepny@pzd.bochnia.pl
Telefon: 14 612 82 06


Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy
wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, a także
powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna
Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu posiada po jednym wejściu:
do budynku głównego Biuro 1 przy ul. Limanowskiej 11 od parkingu PZD w Bochni po lewej stronie
do drugiego budynku Biuro 2 przy ul. Limanowskiej 11 od parkingu PZD w Bochni po prawej stronie w głębi posesji.
Budynki nie spełniają minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dojazd do Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu
Do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu można dojechać busami prywatnych przewoźników – przystanek w
Nowym Wiśniczu (przy ulicy Limanowskiej) następnie przejść pieszo chodnikiem w stronę Bochni (siedziba Urzędu po lewej stronie) . Odległość od
najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 350 metrów.

Opis ogólny budynków Urzędu przy ul. Limanowskiej 11 w Nowym Wiśniczu
Siedziba Urzędu przy ul. Limanowskiej 11 nie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. Budynki Urzędu są budynkami
parterowymi z wejściami po schodach. W budynkach brak jest toalety, która byłaby przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia
główne do budynków nie są wyposażone w podjazdy dla wózków inwalidzkich. Obecnie w trakcie realizacji jest nowy budynek Urzędu, który będzie
spełniał minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Powiatowy
Zarząd Dróg w Bochni nie posiada oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – jest ogólnie dostępny parking z zawsze
wolnymi miejscami do zaparkowania. Do budynków można wejść z psem asystującym.

Dziennik Podawczy
Dziennik Podawczy znajduje się w Budynku nr 1 w pokoju nr 2.
Ponieważ budynki Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu nie są wyposażone w podjazdy i tym samym nie są dostępne dla
osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu, w przypadku potrzeby załatwienia sprawy należy zatelefonować do pracownika obsługującego
dziennik podawczy na nr telefonu 14 612 82 06, który połączy rozmowę telefoniczną z właściwym pracownikiem, który poinformuje o sposobie i
możliwości załatwienia danej sprawy. W innych przypadkach należy udać się do budynku nr 1 i do pokoju nr 2, w którym znajduje się dziennik
podawczy i zgłosić potrzebę załatwienia sprawy, a wtedy obsługa dziennika wezwie telefonicznie właściwego pracownika Urzędu, który obsłuży osobę z
niepełnosprawnościami.
Za wydane dokumenty nie można zapłacić na miejscu gotówka ani kartą płatniczą. Płatności można dokonać w formie przelewu.
W Powiatowym Zarządzie Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu,
ponieważ Urząd nie posiada etatowego tłumacza języka migowego.

METRYKA
Liczba odwiedzin: 271
Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni
Osoba wprowadzająca informację: Michał Irzykowski
Osoba odpowiedzialna za informację: Dorota Matlęga
Czas wytworzenia: 2020-03-31 09:14:07
Czas publikacji: 2020-03-31 09:14:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak danych
Data realnego wytworzenia informacji: 2020-03-30

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.