Fundusz Dróg Samorządowych - Nabór 2019

06.01.2021

 

I.

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K w km od 0+952 do km 1+287 w miejscowości Łąkta Górna, w km od 2+093 do km 3+691 w miejscowości Łąkta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka, oraz w km od 18+616 do km 18+907 miejscowości Łapanów, powiat bocheński” zrealizowano w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów gminnych i Powiatu Bocheńskiego w okresie od 11-2019 r. do 09-2020 r.

Całkowita wartość inwestycji to: 5 136 864,05 PLN, w tym:
dofinansowanie w ramach FDS: 2 360 886,00 PLN
wkład Gminy Żegocina: 328 959,99 PLN
wkład Gminy Trzciana: 941 751,17 PLN
wkład Powiatu Bocheńskiego : 1 505 266,89 PLN

Inwestycja objęła swoim zakresem przebudowę ciągu drogi powiatowej nr 2071K o łącznej długości 2 224 mb na terenie Gminy Żegocina, Trzciana i Łapanów z podziałem na trzy odcinki:

1. w km od 0+952 do 1+287 w miejscowości Łąkta Górna na długości 335 m na terenie Gminy Żegocina wybudowano ścieżkę rowerową na długości 335 mb tj. wykonano podbudowę, ułożono obrzeża i nawierzchnie z kostki brukowej,

2. w km od 2+093 do 3+691w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka na długości 1 598 m na terenie Gminy Trzciana wykonano nową nawierzchnię jezdni drogi o szerokości 6,0 metrów, wykonano obustronne umocnienie poboczy drogi o szerokości 1,0 metra, wybudowano wyniesioną tarczę skrzyżowania drogi z drogami gminnymi oraz kanalizację deszczową.

3. w km od 18+616 do 18+907 w miejscowości Łapanów na długości 291 m na terenie Gminy Łapanów, wybudowano ścieżkę rowerową oraz wykonano kanalizację deszczową o długości 291 mb.

II.

Zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021K w km 2+260 do km 3+253 w miejscowości Nieszkowice Małe oraz w km od 4+810 do km 5+010 w miejscowości Stradomka, powiat bocheński” zrealizowano w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów Gminy Bochnia i Powiatu Bocheńskiego w okresie od 11-2019 r. do 09-2020 r.

Całkowita wartość inwestycji to: 3 478 107,64 PLN, w tym:
dofinansowanie w ramach FDS: 1 850 547,00 PLN
wkład Gminy Bochnia: 796 419,40 PLN
wkład Powiatu Bocheńskiego: 831 141,24 PLN

Inwestycja objęła swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej nr 2021K o łącznej długości 1 193 mb na terenie Gminy Bochnia z podziałem na dwa odcinki :

1. w km od 2+260 do 3+253 w miejscowości Nieszkowice Małe na długości 993 m wykonano przebudowę jezdni drogi na dł. 993 metrów, przebudowę poboczy, rowów przydrożnych oraz wykonano oznakowania poziome i pionowe,

2. w km od 4+810 do 5+010 w miejscowości Stradomka na długości 200 m wykonano przebudowę jezdni drogi na dł. 200 metrów, budowę chodnika na dł. 92 metrów, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną oraz wykonano oznakowania poziome i pionowe.

***

 

Na wszystkich odcinkach gdzie ułożono nawierzchnię jezdni wykonano nową podbudowę.

W ramach realizacji zadania wprowadzona została nowa organizacja ruchu i nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ograniczono do niezbędnego minimum elementy organizacji ruchu do wymogów przepisów ruchu drogowego.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, poprzez podniesienie parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.