Fundusz Dróg Samorządowych - Nabór 2020

06.01.2021

W roku 2020 w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Bocheńskiego wykonano zadania drogowe zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego i dostępność komunikacyjną, finansowane z budżetu Powiatu Bocheńskiego przy dofinansowaniu tych przedsięwzięć z Funduszu Dróg Samorządowych i budżetów samorządów tj:

I.

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1428K w km od 6+462 do km 7+270 w miejscowości Rzezawa, powiat bocheński”zrealizowano w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu Gminy Rzezawa i Powiatu Bocheńskiego w okresie od czerwca 2020 r. do listopada 2020 r.

Całkowita wartość zadania to: 1 254 194,35 PLN, w tym:
dofinansowanie w ramach FDS: 626 560,59 PLN
wkład Gminy Rzezawa : 313 816,88 PLN
wkład Powiatu Bocheński : 313 816,98 PLN

Inwestycja objęła swoim zakresem przebudowę ciągu drogi powiatowej nr 1428K na terenie Gminy Rzezawa na odcinku w km od 6+462 do 7+270 o łącznej długości 808 m, wykonano m.in.: przebudowę oraz wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni na poszerzeniu drogi na długości 808 m, budowę nowego chodnika na długości 659 m z kanalizacją deszczową, przebudowę pobocza na długości 955 m oraz montaż radaru informującego użytkowników o prędkości ruchu pojazdu.

II.

Zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2086K na odcinku I w km od 0+018,00 do km 0+485,00 oraz na odcinku II – w km od 2+060,00 do km 3+978,00 w miejscowości Bochnia i Pogwizdów, Powiat Bocheński” zrealizowano w ramach dofinansowaniaz Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetów gminnych i Powiatu Bocheńskiego w okresie od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 243 047,77 PLN, w tym:
dofinansowanie w ramach FDS: 582 137,00 PLN
wkład Powiatu Bocheńskiego : 330 455,39 PLN
wkład Gminy Bochnia: 204 027,18 PLN
wkład Gminy Miasta Bochnia : 126 428,20 PLN

Inwestycja objęła swoim zakresem remont ciągu drogi powiatowej nr 2086K Bochnia (ul. Strzelecka) – Zawada na terenie Gminy Miasta Bochnia, Gminy Bochnia o łącznej długości 2 385 mbz podziałem na trzy odcinki:

1. na terenie Gminy Miasta Bochnia:
- w km od 0+018 do km 0+485 na ul. Strzeleckiej wykonano prace polegające na remoncie nawierzchni drogi, chodnika, poboczy, oraz odwodnienia drogi,na długości 467 m,
- w km od 2+060 do km 2+492 na ul. Strzeleckiej wykonano prace polegające na remoncie nawierzchni drogi wraz z lokalną wymianą podbudowy, wykonano remont poboczy oraz odwodnienia drogi, na długości 432 m,

2. na terenie Gminy Bochnia :
- w km od 2+492 do km 3+978 w miejscowości Pogwizdów, wykonano prace polegające na remoncie nawierzchni wraz z lokalną wymianą podbudowy, wykonano remont poboczy oraz odwodnienia drogina długości 1 486 m.

***

W ramach realizacji opisanych zadań wprowadzona została nowa organizacja ruchu i nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ograniczono do niezbędnego minimum elementy organizacji ruchu do wymogów przepisów ruchu drogowego. 

Głównym celem projektów jest poprawa bezpieczeństwa, poprzez podniesienie parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.